Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

bizarrement
5637 30a4
###
bizarrement
Sponsored post
feedback2020-admin
bizarrement
7368 9224
Reposted frommisza misza viaincompleta incompleta
bizarrement

Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku

— Maria Dąbrowska
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaincompleta incompleta
bizarrement
boho kitten
Reposted fromcats cats viaincompleta incompleta
2941 ad24
bizarrement
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz Jej skorupę, a potem zmienisz zdanie, Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan, Bones
bizarrement
5979 21f3
Reposted fromjustMeee justMeee viaincompleta incompleta
bizarrement
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viaincompleta incompleta
bizarrement
0812 b6ab
bizarrement
7410 6681

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viaincompleta incompleta
bizarrement
bizarrement
0299 f2b1
Reposted fromusual usual viaincompleta incompleta
bizarrement
5912 2e70
Reposted frompansistas pansistas viaincompleta incompleta

January 13 2015

bizarrement
9726 1d41
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaincompleta incompleta
5260 cb3d 500

yes

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaincompleta incompleta
bizarrement
0238 acf6
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaincompleta incompleta
3695 4145
Reposted frommartinini martinini
6748 72f6 500
Reposted frommartinini martinini
bizarrement

Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów , męskich decyzji, męskich gestów i poważnych działań.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...